Ydelser

Udvikling

Indsats

Afklaring

Fordybelse

Forandringsbehov

Ydelser fra Sieling & Co

Jeg leverer forandringsprocesser, kurser, kompetenceudviklingsforløb, supervision og terapi der udspringer af overskrifter som:

Supervisor Vicki Sieling
 • Tværfagligt og samskabende samarbejde


 • Børn og familier


 • Mentalisering


 • Mentalisering i ledelse


 • Forandringsledelse


 • Selvledelse


 • Kreative lærings- og udviklingsmiljøer


 • Samarbejde og dialog


 • Forebygggelse af omsorgs- og relationstræthhed


 • Stress og stressforebygggelse


 • Krisehåndtering


 • Traumer og professionelle samtaler om traumer


 • Narrativ teori og metode


 • Kollegiale fællesskaber & sparring

FORANDRINGSPROCESSER

Udvikling af nye indsatser, nye samarbejdsformer, fusioner og tværfaglige grupper


SUPERVISION

Fag & sag, samarbejde & udvikling i grupper

 

KOMPETENCEUDVIKLING

Læringsforløb, kurser, seminarer, oplæg

 

RETRÆTE

Mindfulness og compassion retræter for professionelle hjælpere

 

WELLNESS FOR GRUPPER

Processer for teams der skal vil øge sammenhængskraft og samarbejde.

LEDELSESSUPERVISION

Forandringsledelse, organisationsudvikling, personaleledelse

 

STORGRUPPE PROCESSER

Organisationsudvikling, faglig udvikling på tværs af fag og afdelinger i. organisationen


TERAPI

Jeg tilbyder samtaler med både børn, voksne og familier. Jeg har ikke ydernummer, men er tilknyttet sygesikring Danmark.Enkelt ydelser eller flere ydelser i samme forløb?


I mange tilfælde varetager jeg flere ydelser i den samme organisation, fx supervision, kompetenceudvikling og ledelsessparring. At arbejde med flere niveauer i den samme organisation sikrer, at ydelserne på alle niveauer bliver relevante og sammenhængende.

Billederne på min hjemmeside er fra min tid på smukke Rosenlund, hvor jeg fra 2020-2022 drev kurser og personaleevents. Erfaringerne herfra lever stadig på træf jeg tilrettelægger for leder- og personalegrupper, rundt om i landet.