Ydelser

Forandringsbehov

Afklaring

Indsats

Udvikling

Justering af indsats

Ydelser fra Sieling & Co

Jeg leverer primært supervision og kompetenceudviklingsforløb der udspringer af overskrifter som:

Supervisor Vicki Sieling
 • Mentalisering


 • Mentalisering i ledelse


 • Forandringsledelse


 • Professionelle i compassion fatigue


 • Omsorgs- og relationstræthed


 • Kreative lærings- og udviklingsmiljøer


 • Tværfagligt og samskabende samarbejde
 • Selvledelse


 • Narrativ teori og metode


 • Kollegial sparring


 • Inklusion & fællesskab


 • Samarbejde og dialog


 • Professionelle samtaler om traumer

SUPERVISION

Fag & sag, samarbejde & udvikling i grupper

 

KOMPETENCEUDVIKLING

Læringsforløb, kurser, seminarer, oplæg

 

FAGLIGE UDVIKLINGS-PROJEKTER

Aktionslæringsforløb i organisation/institution

Forandringsprocesser og faglig udvikling

 

PROCESFACILITERING

Temadage eller forløb for store og små grupper

LEDELSESSUPERVISION

Forandringsledelse, organisationsudvikling, personaleledelse

 

STORGRUPPE PROCESSER

Organisationsudvikling, faglig udvikling på tværs af fag og afdelinger i. organisationen


TERAPI

Jeg tilbyder samtaler med både børn, voksne og familier. Jeg har ikke ydernummer, men er tilknyttet sygesikring Danmark.Enkelt ydelser eller flere ydelser i samme forløb?


I mange tilfælde varetager jeg flere ydelser i den samme organisation, fx supervision, kompetenceudvikling og ledelsessparring. At arbejde med flere niveauer i den samme organisation sikrer, at ydelserne på alle niveauer bliver relevante og sammenhængende.

Billederne på min hjemmeside er fra smukke Rosenlund, hvor jeg både bor og arbejder.

Her er der plads til fordybelse, kreative eksperimenter og ny idéer. Se mere på https://www.rosenlundgods.dk