Referencer
"Vicki var meget kompetent til at sætte sig ind i hvilke tiltag, vi har i gang, og hvad der var brug for hos os. Vicki satte mange i refleksioner i gang ud fra teoretiske oplæg koblet til vores praksis. Vi oplevede, at få nogle gode perspektiver på tværfagligt samarbejde og der blev skabt gode opmærksomhedspunkter ifht. hvordan vi kan fortsætte med at udvikle det tværfaglige samarbejde. Det var en rigtig god dag, hvor vores forventninger blev indfriet til fulde. Vicki får de varmeste anbefaling
De ca. 120 medarbejdere, som Vicki har arbejdet med hos mig, har alle givet udtryk for store respekt for Vickis kreative tilgang til oplæg og processer. Flere medarbejdere har bidt mærke i, at Vicki kan præsentere indviklet stof så alle medarbejdere føler sig tilpas udfordret. Det være sig fra den nyeste medhjælper til de erfarne og fagligt dygtige pædagoger. Jeg kan kun give mine varmeste anbefalinger til Vicki – og har jeg brug for konsulentbistand i fremtiden, vil min første opringning være t
“Jeg har haft Vicki som supervisor i en årerække indenfor det specialiserede børne og familieområde. Det der er karakteristisk for Vicki er, at hun fremstår som en supervisor der har en bred og nuanceret palet af udviklingpsykologisk, organisatorisk og systemisk viden. Supervisionen med Vicki foregår derfor altid på et højt fagligt niveau, hvor jeg efter en supervision, altid føler mig løftet fagligt og i stand til at se nye veje og få øje på andre perspektiver i min praksis.
Vicki har en meget
"Vicki er altid velforberedt og imødekommende. Hun holder sig opdateret på nye metoder og faglige tendenser, og så er det tydeligt at Vicki selv brænder for at udvikle det sociale arbejde til gavn for medarbejdere og borgere. Vicki er en virkelig dygtig og velreflekteret psykolog der ser andre mennesker, og dette vid kombineret med hendes nysgerrige og positive tilgang betyder, at vi i dag har en arbejdsplads med virkelig høj faglighed og medarbejdere i trivsel."
Maria Clemmensen, Afdelingsleder
"Kendetegnende er at Vicki indgår i en tæt dialog med engagement og faglighed uanset om det er en stor eller lille opgave. Og at resultatet af det er kvalitet." Morten Coldsted, Leder i Dagtilbud

Referencer

Indenfor de seneste år har jeg superviseret og løst opgaver hos:

 • Anna's Kvindehjem
 • Familieværftet, Helsingør Kommune
 • Familienetværket, Næstved
 • Familie- og voksenstøtte, Halsnæs Kommune
 • Socialstyrrelsen
 • Praksiskonsulenter i STUK
 • Udgående socialrådgivere i dagtilbud, Københavns Kommune
 • Hjemløseenheden, Københavns kommune
 • Stofrådgivningen, NOVAVI
 • NOVAVI Frederiksund
 • KABS, Ledere og medarbejdere
 • Supervisionshuset, København
 • Regnbuehuset, Fountain House, Taastrup
 • PPR, Vordingborg
 • Døgntilbud Dildhaven, Herlev Kommune
 • Kriminalpræventiv enhed, Albertslund kommune
 • Kriminalpræventiv enhed, Høje Taastrup Kommune
  • Voksenstøtte Halsnæs Kommune


  • Fountain House, København  • Den sociale Døgnvagt, Københavns Kommune
 • Ungeindsatsen, Gribskov Kommune
 • Netværkskonsulenter, Københavns Kommune
 • Chaplin Koncern, Helsingør 
 • Fountain House
 • BBU København
 • Den Korte Snor, Hvidovre Kommune
 • Akut indsats og Morgenholdet, Hvidovre Kommune
 • Familieafsnittet, Albertslund Kommune
 • Kulturbørnehaven Gades Gård, Fredericia Kommune
 • Dagtilbud, Roskilde Kommune
 • Ledere af Dagtilbud, Hillerød kommune
 • Ledere af Dagtilbud, Albertslund Kommune
 • Børn og Familier, Helsingør Kommune
 • Dagtilbud, Slagelse Kommune
 • Kulturcenter, Silkeborg
 • Dagtilbud, Bornholm
 • Dagtilbud, Oslo
 • BUPL
 • Dagtilbud Halsnæs

  Kontakt Sieling & Co