Om mig

Hvem er bag Sieling & Co?

Jeg er uddannet psykolog i 2001, autoriseret i 2005 og

er specialiseret i organisationspsykologi. Jeg har arbejdet med medarbejdere i omsorgs- og relationsarbejdet i mere end 20 år.

 

Jeg har stor erfaring i at arbejde med personalegrupper og ledere i børne- og familieområdet, på kvindekrisecentre, i anbringelsesområdet, i rusmiddel- og psykiatriområdet og i centre for hjemløse og voksenstøtte.


Jeg har terapeutiske forløb med både børn, unge og voksne. Jeg er optaget af at møde hvert menneske og hverenkel problemstilling med et tilpasset og målrettet tilbud. 


Jeg har deltaget på en lang række efteruddannelseskurser og seminarer og har undervist flere årgange på Psykologisk Fakultet på Københavns Universitet.


Af natur er jeg vidensbegærlig; jeg holder mig altid fagligt ajour og alle mine ydelser er udviklet på baggrund af aktuel og fagligt funderet viden. Jeg udvikler kontinuerligt egen praksis, bl.a. ved at varetage større eller mindre forskningsprojekter og skrive fagtekster.


Gennem årene har jeg særligt fordybet mig i narrativ teori og metode, traumepsykologi, kreativitetsteorier og mentaliseringsteori. Herudover har jeg interesseret mig for alt muligt andet, men særligt; Eksistentielle perspektiver,

Teori U, AI, LØFT, ACT, og andre bogstavskombinationer.

Jeg har stort organisatorisk overblik og ser den enkelte medarbejder og leder som del af et større system – derfor er det også altid en gave, når jeg får mulighed for at arbejde på flere niveauer i en organisation.

 

Fordi jeg primært har arbejdet i det sociale og pædagogiske felt, hvor medarbejderes primære funktion er, at hjælpe andre mennesker i nød eller med behov for udviklingsstøtte, har jeg fået en særlig opmærksomhed på hjælperens og hjælpesystemets betingelser og behov.

Meningen

Jeg er drevet af at skabe større forståelse, forbindelser og positive koblinger mellem mennesker der arbejder professionelt og mennesker der er hjælpsøgende.

 

Jeg tror vi bliver til i hinandens hænder- hvorfor refleksion over egen praksis er en etisk forpligtelse. Jeg brænder for at udvikle og omsætte teori så den bliver praksisnær og meningsfuld for dem der skal anvende dem.

 

Synteser mellem psykologien, filosofien og pædagogikken – som viser sig anvendelige i praksis og skaber forandring for dem det hele handler om – gør mit professionelle arbejde dybt meningsfuldt.

Jeg arbejder gennem involverende processer, som tilrettelægges og målrettes eksklusivt til den enkelte organisation. Jeg har aldrig gennemført to ens forløb, men kreativitet og høj faglighed er kendeord i de opgaver jeg er været involveret i.


"Mit sind falder til ro og jeg får de bedste idéer,

i synergier mellem natur og kunst. Jeg trækker naturen og kunsten ind i kurser og processer. Det giver det bedste resultater når vi vil udvikle ny viden og nye praksisformer."

UDGIVELSER


Barndomspædagogik

Barndomspædagogik i dagtilbud

Køb den her

Pædagogers Kompetencer

Køb den her

Børns Fortællinger, Den integrerende baggrund i en narrativ og anerkendende pædagogik
Unge i mistrivsel. Viden og metoder i arbejdet med udsatte unge.
Æstetikken tilbage i pædagogikken

Æstetikken tilbage i pædagogikken

Køb den som bog eller Epub her

Børns Fortælllinger

Om narrativ og anerkendende pædagogik

Bestil den hos mig

Unge i mistrivsel

Viden og metoder i arbejdet med udsatte unge.

Bestil den hos mig

Kreativiteten i pædgogikken

Tekst 1 om:

Kreativiteten i pædagogikken


Download PDF


4 bud til en kreativ pædgogik

Tekst 2 om:

4 bud til en kreativ pædagogik

 

Download PDF

 

Kreativite ledelsesstrategier

Tekst 3 om:

Kreativite ledelsesstrategier

 

Download PDF

Andre artikler/udgivelser:


Tidskrift VERA & BUPL Børn & Unge