Start

Velkommen til Sieling & Co

- faglig refleksion, udvikling og forandring

Psykolog Vicki Sieling

Forståelse, forbindelser og positive koblinger mellem mennesker.

Sieling & Co tilbyder bistand når der er brug for faglig refleksion, støtte og udvikling  i jeres organisation. Det kan være i forhold til at løfte jeres faglige opgave, udvikling af ydelser, omstrukturering, samarbejde og trivsel i medarbejdergruppen eller i udførelsen af ledelsesopgaven.

Børns fortællinger

Se mine publikationer

 og udgivelser gennem årene


Vicki Sieling

Læs mere om min baggrund som psykolog med 20 års erfaring

Se hvem jeg har superviseret og løst opgaver for igennem de seneste år

Aktuelt

Wellness for grupper


Trænger I til at være sammen i/efter corona-tid?

Til at re-etablere jeres gruppes sammenhængskraft? Trænger I til at genfinde jer selv og hinanden?

 

På Rosenlund Gods tilbyder vi wellness for personalegrupper og ledergrupper, som i/efter en coronatid, præget af adskilthed og nye praksisformer, trænger til at gen(op)finde sig selv og hinanden.

 

Gennem 2020 har ledere og personalegrupper været optaget af at håndtere de mange nye retningslinjer og omlægninger af praksisformer, og for mange har det også betydet større arbejdsbyrde, mere hjemmearbejde og adskilthed fra kolleger og medarbejdere. Fornemmelser af sammenhængskraft i teamet og fælles kurs mod kerneopgaven er udfordret for mange. På wellness for grupper får I mulighed for at genfinde jer selv og hinanden.

 

Wellness for grupper tilrettelægges i smukke, rolige og inspirerende rammer på Rosenlund Gods. Her vækker natur og kunst jeres kreativitet, genetablerer overskud og styrker sammenhængskraft i jeres gruppe. I et roligt tempo får I mulighed for at genforbinde jer til hinanden, både gennem strukturerede øvelser og samtaler og gennem mere uformelt samvær. 


Wellness for grupper kan tilrettelægges som både dags- eller internatophold. Hvert ophold tilrettelægges med øje for jeres aktuelle situation og behov. Alle ophold overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Kontakt mig og hør nærmere om mulighederne for din gruppe.


www.rosenlundgods.dk


IMG_0699
IMG_0677
IMG_0734
IMG_0690
IMG_0970

 

Tlf: +45 26 70 63 39

 

mail@vickisieling.dk